Zasady rekrutacji opiekunek


I .KONTAKT

telefoniczny

mailowy

formularz zgłoszeniowy

II.USTALENIE  KWALIFIKACJI  PLUS  WERYFIKACJA

stopień znajomości języka,

kwalifikacje zawodowe(wyuczony/wykonywany zawód,  kursy, szkolenia )

doświadczenie zawodowe(opieka, inne zajęcia około branżowe)

przedstawienie propozycji pacy zgodnie z ustalonymi kwalifikacjami i preferencjami

III.DOSKONALENIE  ZAWODOWE (DLA OSÓB  BEZ DOŚWIADCZENIA)

gotowość podjęcia nauki języka(samodzielna lub na  kursie językowym)

gotowość podjęcia kursu opiekuna osób starszych(do wyboru)

IV.KONTRAKT/UMOWA

podpisanie i przekazanie(w umówionym/wygodnym miejscu dla Kandydata) niezbędnych dokumentów,

wyjazd do Niemiec w ustalonym/dogodnym dla obu stron terminie,

odbiór/ wyjazd z miejsca zamieszkania,

dowóz na miejsce pracy(pod drzwi)