Informacje dla opiekunek


Przedstawione poniżej punkty  zawierają informacje zarówno dla wykwalifikowanych z doświadczeniem Opiekunek/ów jak i osób chcących podjąć pracę w charakterze Opiekuna Osób Starszych w Niemczech

I.24h / DOBĘ ??

Wbrew powszechnym opiniom, pobyt Opiekuna u Osoby Starszej w rodzinie niemieckiej ,wcale nie oznacza pracy 24h/dobę. Opiekunowie mają zagwarantowany w umowie tzw. czas wolny, który jest ustalany indywidualnie .Oczywiście wspólne mieszkanie niesie ze sobą fakt bycia razem, również świadomość sytuacji  stresujących zarówno dla jednej  jak i drugiej strony jest czymś oczywistym i w pełni zrozumiałym, to jednak staramy się na każdym kroku  łagodzić stres  do minimum ,chociażby poprzez wysyłanie rotacyjne  do Rodzin, u których już wcześniej Opiekun  pracował, namawiamy do częstych kontaktów z  koordynatorem ,organizujemy wspólne rozmowy i spotkania zwłaszcza w pierwszych dniach pracy.

II.DŁUGOŚĆ KONTRAKTU

Zależnie od 6 do 12 tygodni(ustalane indywidualnie)

III.FORMA ZATRUDNIENIA

Oferujemy Państwu różne formy zatrudnienia, od umowy zlecenia z opłaconymi składkami po tzw. samo zatrudnienie. Zapewniamy: legalną pracę, darmowy pobyt plus wyżywienie, stały kontakt z koordynatorem w języku polskim, wysokie wynagrodzenie z gwarancją terminowych wypłat, komfortowy przejazd do i z miejsca pracy.

IV.KOORDYNACJA  DZIAŁAŃ

Koszt przejazdu ponosi Rodzina i nie jest on wliczany do Państwa wynagrodzenia. Podróż do miejsca pracy jak i powrót do Polski, odbywa się w komfortowych warunkach w możliwie jak najkrótszym czasie. Przekazanie obowiązków następuję  tego samego dnia .w ciągu dwóch godzin lub jeżeli wymaga tego okoliczność, może zostać wydłużony(dotyczy to głównie  pierwszej zmiany)